Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Giảm xóc trước

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Giảm xóc trước

1. 51400-K56-N11 FORK ASSY., R. FR. (SHOWA) - CỤM GIẢM XÓC TRƯỚC PHẢI (SHOWA) 

2. 51401-K56-N11 SPRING, FR. FORK (SHOWA) - LÒ XO GIẢM XÓC TRƯỚC (SHOWA)

3. 51410-K56-N11 PIPE COMP., FR. FORK (SHOWA) - CỤM ỐNG GIẢM XÓC TRƯỚC (SHOWA) 

4. 51412-GC4-003 SPRING, FR. CUSHION REBOUND - LÒ XO HỒI VỊ GIẢM XÓC TRƯỚC

5. 51412-KK4-003 RING, BACK UP - PHỚT DỰ PHÒNG

6. 51420-K56-N11 CASE COMP., R. FR. BOTTOM (SHOWA) - CỤM ỐNG VỎ GIẢM XÓC TRƯỚC BÊN PHẢI (SHOWA)

7. 51432-KM7-910 PIECE, OIL LOCK - MIẾNG KHÓA DẦU

8. 51437-GS3-003 RING, PISTON - XÉC MĂNG

9. 51454-KWN-711 SEAT, SPRING UPPER - ĐẾ LÒ XO

10. 51456-355-003 RING, STOPPER (SHOWA) - PHỚT HÃM (SHOWA)

11. 51470-K56-N11 PIPE, SEAT - TY CON GIẢM XÓC

12. 51490-KRM-852 SEAL SET, FR. FORK - BỘ PHỚT GIẢM XÓC TRƯỚC

13. 51500-K56-N11 FORK ASSY., L. FR. (SHOWA) - CỤM GIẢM XÓC TRƯỚC BÊN TRÁI (SHOWA)

14. 51520-K56-N11 CASE COMP., L. FR. BOTTOM (SHOWA) - CỤM ỐNG VỎ GIẢM XÓC TRƯỚC BÊN TRÁI (SHOWA)

15. 90116-383-721 BOLT, SOCKET, 8x27 - BU LÔNG GIÁC CHÌM 8x27

16. 90544-283-000 WASHER, SPECIAL, 8MM (SHOWA) - VÒNG ĐỆM ĐẶC BIỆT 8MM (SHOWA)

17. 90601-354-000 RING, OIL SEAL STOP - PHỚT HÃM PHỚT DẦU

18. 91254-GAA-003 DUST SEAL - PHỚT CHẮN BỤI

19. 91356-GBB-003 O-RING - PHỚT O

← Bài trước Bài sau →