Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Lọc gió

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Lọc gió

1. 15772-MN1-670 CLIP B, BREATHER TUBE - KẸP B ỐNG THÔNG HƠI

2. 17210-K56-V00 ELEMENT  COMP., AIR CLEANER - CỤM TẤM LỌC GIÓ

3. 17216-K56-N00 SEAL, ELEMENT - PHỚT TẤM LỌC GIÓ

4. 17216-K56-N00 SEAL, ELEMENT  - PHỚT TẤM LỌC GIÓ

5. 17214-K56-N00 SEAL, AIR CLEANER CASE - PHỚT HỘP LỌC GIÓ

6. 17225-K56-N00 CASE SUB ASSY., AIR CLEANER - HỘP LỌC GIÓ

7. 17235-K56-N00 COVER SUB ASSY., AIR CLEANER - CỤM ỐP LỌC GIÓ

8. 17240-K56-N00 DUCT, INLET - ỐNG NẠP

9. 17245-K56-N00 HOLDER SUB ASSY., ELEMENT - CỤM GIÁ GIỮ TẤM LỌC GIÓ

10. 17253-K56-N00 TUBE, AIR CLEANER CONNECTING - ỐNG NỐI LỌC GIÓ

11. 17256-K56-N00 BAND, AIR CLEANER CONNECTING TUBE (42) - ĐAI KẸP ỐNG NỐI LỌC GIÓ (42)

12. 17370-419-700PLUG, BREATHER TUBE - NÚT ĐẤU ỐNG THÔNG HƠI

13. 17371-K56-N00 TUBE, BREATHER - ỐNG THÔNG HƠI

14. 17410-K56-N00 RESONATOR - HỘP CỘNG HƯỞNG

15. 19509-KPH-900 CLAMP, TUBE (D19) - KẸP ỐNG (D19)

16. 90116-KVB-900 BOLT, FLANGE, 6MM - BU LÔNG MẶT BÍCH 6MM

17. 93903-25480 SCREW, TAPPING, 5x20 - VÍT TỰ REN 5x20

18. 93903-25580 SCREW, TAPPING, 5x25 - VÍT TỰ REN 5x25

19. 95002-41200-08 CLAMP, TUBE (D12) - KẸP ỐNG D12

20. 95003-23030-31 TUBE, VINYL, 8x12x300 - ỐNG VINYL 8x12x300

 

← Bài trước Bài sau →