Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Ống tay lái/ốp tay lái

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Ống tay lái/ốp tay lái

1. 53100-K56-N10 PIPE COMP., STEERING HANDLE - CỤM ỐNG TAY LÁI

2. 53102-K12-910 WEIGHT A, HANDLE - ĐỐI TRỌNG TAY LÁI A

3. 53205-K56-V00 COVER, FR. HANDLE - ỐP TRƯỚC TAY LÁI

4. 53207-K56-V00ZB COVER, R. HANDLE TOP - ỐP TRÊN TAY LÁI BÊN PHẢI

5. 53215-K56-V00ZB COVER SET, L. HANDER TOP (WL) - CỤM ỐP TRÊN TAY PHANH BÊN TRÁI (CÓ TEM)

6. 53216-K56-V20ZB - COVER SET, RR. HANDLE - CỤM ỐP SAU TAY LÁI

7. 64521-MN5-000 NUT, CLIP, 4MM - ỐC KẸP 4MM 

8. 83551-376-000 GROMMET, SIDE COVER - VÒNG ĐỆM ỐP CẠNH

9. 86150-KYS-940 EMBLEM, PRODUCT (SHINKO ASIA) - TEM SẢN PHẨM (SHINKO ASIA)

10. 90102-KWW-640 BOLT, FLANGE, 10x48 - BU LÔNG MẶT BÍCH 10x48

11. 90115-KW7-900 SCREW, VISOR SPECIAL SETTING - VÍT ĐỊNH VỊ

12. 90132-MJE-D40 SCREW, PAN, 5x14 - VÍT 5x14

13. 90191-KWB-600 SCREW, OVAL, 6x45 - VÍT 6x45

14. 90304-KGH-901 NUT, U, 10MM - ỐC U 10MM

15. 90501-KPH-880 COLLAR A, HANDLE SETTING - BẠC A BẮT TAY LÁI

16. 90505-KPH-880 COLLAR B, HANDLE SETTING - BẠC B BẮT TAY LÁI

17. 90666-SDA-A01 CLIP, SNAP FITTING (PO) (NATURAL) - KẸP PHE CÀI (PO) (NATURAL)

18. 90677-KAN-T00 NUT, CLIP, 5MM - ỐC KẸP 5MM 

19. 93891-04014-07 SCREW-WASHER, 4x14 - VÍT-ĐỆM 4x14

20. 93903-25310 SCREW, TAPPING, 5x16 - VÍT TỰ REN 5x16

21. 93903-34480 SCREW, TAPPING, 4x16 - VÍT TỰ REN 4x16

22. 93903-35310 SCREW, TAPPING, 5x16 - VÍT TỰ REN 5x16

← Bài trước Bài sau →