Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Xy lanh chính phanh sau

Honda Winner V1 (2016-2018) - Nhóm phụ tùng về khung - Xy lanh chính phanh sau

1. 43156-KYZ-910 CLAMPER, RR. BRAKE HOSE - KẸP ỐNG PHANH SAU

2. 43310-K56-N11 HOSE COMP., RR. BRAKE - CỤM ỐNG PHANH SAU

3. 43503-MER-D01 CONNECTOR, MASTER CYLINDER - ĐẦU NỐI XY LANH CHÍNH

4. 43504-MB2-006 BOOT COMP. - CỤM CHỤP CAO SU

5. 43510-K56-N11 CYLINDER SUB ASSY., RR. BRAKE MASTER (NISSIN) - CỤM XY LANH PHANH SAU (NISSIN)

6. 43511-KW7-881 CUP COMP., OIL (NISSIN) - BỘ CỐC ĐỰNG DẦU (NISSIN)

7. 43512-K56-N11 HOSE, RR. BRAKE MASTER CYLINDER - ỐNG XY LANH PHANH SAU

8. 43513-KBP-881 CAP, MASTER CYLINDER - NẮP XY LANH CHÍNH

9. 43514-KS6-701 CLAMP, MASTER CYLINDER OIL HOSE - KẸP GIỮ XY LANH CHÍNH

10. 43520-MJ6-315 PISTON SET, MASTER CYLINDER (NISSIN) - BỘ PISTON XY LANH CHÍNH (NISSIN)

11. 43530-KV3-701 ROD COMP, PUSH - CỤM CẦN ĐẨY

12. 45520-GW0-911 DIAPHRAGM - MÀNG CAO SU

13. 45521-GW0-911 PLATE, DIAPHRAGM - TẮM HÃM MÀNG CAO SU

14. 46182-MEL-D21 CIRCLIP - PHE CÀI

15. 46504-KV6-702 JOINT, BRAKE ROD - KHỚP NỐI ĐŨA PHANH

16. 90103-MCS-G00 BOLT, FLANGE, 6x12 - BU LÔNG MẶT BÍCH 6x12

17. 90140-KZZ-901 SCREW, FLAT 4x45 - VÍT DẸT 4x45

18. 90145-K03-M60 BOLT, OIL, 10x25 - BU LÔNG DẦU 10x25

19. 90545-300-000 WASHER, OIL BOLT - VÒNG ĐỆM BU LÔNG DẦU

20. 91212-422-006 O-RING, 14.8x2.4 - PHỚT O 14.8x2.4

21. 93893-04012-17 SCREW-WASHER, 4x12 - VÍT-ĐỆM 4x12

22. 94002-08000-0S NUT, HEX., 8MM - ỐC LỤC GIÁC 8MM

23. 94201-20150 PIN, SPLIT, 2.0x15 - CHỐT CHẺ 2.0x15

24. 95015-54000 PIN D, JOINT - CHỐT NỐI D

25. 95701-06018-00 BOTL, FLANGE, 6x18 - BU LÔNG MẶT BÍCH 6x18

26. 96001-06014-00 BOLT, FLANGE, 6x14 - BU LÔNG MẶT BÍCH 6x14

← Bài trước Bài sau →